martes, 29 de marzo de 2011

2on dia de TT

El 2on dia de TT de les paraules valencianes ha deixat la creació del nou blog amb una funció distinta a aquest (digam que es un blog "en viu") i la continua sorpresa dels valencians per vore com mantenim més que cap altra iniciativa les nostres arrels ben altes. Si es que a cabuts tampoc "Mos guanya" ningú. En aquesta entrada vaig a transcriure totes les noves aportacions que hi esteu fent :) A disfrutar-les! Arxiu històric augmentant!!!

Ets un rebentafaroles


Açò acabarà com el ball de Parra


eres mal furtalápides


Gallina vella mijor caldo


Casi res porta el diari i anaba ple de lletres


Plora, Plora.... que Ja riuràs quan tingues Novio!!"


plora plora, que menys pixaràs!!


Tens sed?, "pues" pixa i beu al gallet


salut i força al canut


"¡Recontracollons!"


"¡Això és la bufa la gamba!"


Més agarrat que un xotis


Tens un geni molt cagat


Baixa't de la figuereta


Vols que el pare t'esclafe un ouet?


La faena del matalasser: fer i desfer


més agarrat que un xeu


Quant escoltes "xixo" meneja el rabo !!!


Estàs fet un sanguango, pocatrassa


Perla del Túria!


paisarell de aigua dolça


qui no te memoria te cames


Regaera que cauràs


A poqueta nit un bon esclafit


Ets una figa palera


Tomaqueta i pimentó se n'anaren a renyir, tomaqueta cau en terra i pimentó pega a fugir


Tinc més fam que el gos de lasmolaor, que es menjava les xispes per menjar algo de calent!


Ha caigut de tos! S'ha pegat una bona costalà.


"Patir" el que li pegaren a Kennedy


De ponent, ni vent ni gent


Eres d'ací o has vingut a festes?


Este aigua es un calabobos


estic més calent que un rabossot


estic mort a canyaes!!!


A València mataren tres, no per lladres ni per res, sino perque robaren la capa de Cristo!!!!(actualizant-la) ;)!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario